Home

Wie zijn wij

Magda

Wendy

Patrick

Shanti Wlochata Pasha

De Labradoodle
Vanaf jaren 70 heeft de Australische blindenorganisatie geëxperimenteerd met het kruisen van een Labrador en een Koningspoedel, ook wel Standard poedel genoemd. De resultaten waren niet zoals verwacht, al zaten er toen ook enkele honden bij die niet of nauwelijks verhaarden.
Pas in 1989, na een serieuze aanvraag van een vrouw die voor zichzelf een geleidehond nodig had, die geen allergische reactie bij haar man mocht uitlokken, herhaalde Wally Conron, fokker van de toenmalige Australische hulphondenorganisatie, het experiment. Uit het eerste nestje werden slechts drie pups geboren. Samples van de haren en speeksel van de pups werden door de aanvraagster en haar man getest. Slechts één pup bleek geschikt als geleidehond en allergievriendelijk te zijn. Wally Conron noemde de kruisingen nu Labradoodles.

De Australian Labradoodle
Omdat allerlei broodfokkers begonnen pups als labradoodles te verkopen, begonnen twee serieuze Australische fokkers, Beverley Manners van Rutland Manor en haar dochter Angela Cunningham van Tegan Park, zich professioneel met de ontwikkeling van dit nieuwe ras te bemoeien. Na een ontwikkeling van meer dan 20 jaar hebben zij door zorgvuldige selectie en gerichte inkruisingen vanuit andere rassen, een gezonde en een allergievriendelijke kruising met een bijzonder intuïtief karakter gefokt, die zij de Australische Labradoodle noemden. Om de pupkopers te verzekeren dat zij een kwalitatief goed gefokte hond kochten, heeft het Rutland Manor Breeding and Reseach Centre als eerste op de wereld het DNA-profiel ingevoerd. Wil je een originele Australian Labradoodle hebben, dan moeten beide ouderdieren dus over een DNA-profiel beschikken.

De originele Australian service dog Labradoodle
Omdat de naam Australian Labradoodle te pas en te onpas gebruikt werd heeft Rutland Manor de naam ASD Australian Labradoodle laten trademarken. ASD staat voor Australian Service Dog, waarbij de de bijzondere hulpeigenschappen van de foklijnen van Rutland Manor en Tegan Park werden onderstreept.

We onderscheiden dus drie soorten Labradoodles: de Labradoodle (F1-kruisingen, F1 x F1 = F2 enz), Australian Labradoodle (waarin dus ook invloeden vanuit andere rassen zitten) en de
originele Australian service dog Labradoodle zoals volgens plan gefokt door de co-founders).

Bron: Wikipedia.nl

De Australian Multigen Labradoodle